Salgs- og Leveringsbetingelser

Ordreafgivelse
Ordre kan afgives pr. brev, telefon, eller e-mail
Alle priser er eksklusiv moms.

Ekspedition
Ordre indgået inden kl. 13.50 ekspederes normalt samme dag fra vores eget lager. Enkelte produkter leveres dog direkte fra agent eller distributør.

Priser
Alle priser er oplyst excl. moms og leveringsomkostninger.
Oplyste priser på hardware og software er altid oplyst excl. installation, der kan tilbydes særskilt.
Rich. Ebbesen ApS forbeholder sig retten til, uden varsel, at ændre priserne og tager i øvrigt forbehold for evt. fejl.

Fakturering
Fakturering foretages normalt samme dag som afsendelse af de bestilte varer.
Fakturaen sendes på E-mail. Faktura kopi vedlægges varen – med mindre andet er aftalt.
Faktura kan sendes med brev post mod gebyr på 66kr.
E-faktura via EAN tilbydes.

Leasing
Vi tilbyder leasing igennem Grenke og Nykredit og Sg Finans. Leasing kan tilbydes gennem leasing aftale og kun efter forudgående kreditvurdering.
Kontakt os for yderlige oplysninger.

Fragtomkostninger
Alle leverancer pålægges normalt fragtomkostninger. Dette er Rich. Ebbesen’s netto fragtudgifter.
Rich Ebbesen vurderer og tilstræber til enhver tid at sikre den billigste/sikreste fragtmetode, i hver enkelt situation.
Vægt 1-30 kg.
Sendes som oftest med “GLS” efter gældende takster.
Vægt 80– ? kg.
Sendes normalt med “Danske Fragtmænd” efter gældende takster.
Der foretages dog altid en individuel vurdering i den aktuelle situation (antal kolli m.v.) for at sikre den bedste, billigste og sikreste fragtmetode.
Varer sendt direkte fra distributør pålægges “vores fragtomkostninger” fra pågældende distributør/leverandør.
Ved absolut hastesager kan vi som speciel service, tilbyde vore kunder “omgående” levering med Minitrans eller tilsvarende – mod omkostningerne betalt.
Ved forsendelse af sårbare produkter (EDB/elektronik m.v.) med værdi over 4.500,00 kr. afsendes som “Værdi-forsendelse”.
I øvrigt kan der til vælges forskellige former for EKSPRES forsendelse hvis det er yderst vigtig at varerne er fremme næste dag.
Rich Ebbesen ApS, kan ikke holdes ansvarlig skader som er påført under transport, med mindre andet er skriftligt aftalt. Der vil altid forsøges, at gøre krav på erstatning jfr. transportfirmaets til hver tid gældende regler.

Gebyrer
Der tillægges normalt ingen ekspeditionsgebyrer.
Dog er vil der blive faktureret et miljøgebyr for tiden 55,10 kr.
NB! Alle ordrer under 500,00 kr. tillægges et gebyr på 262,50 kr.
I enkelte tilfælde kan der tillægges “Efterkravsgebyr” hvor dette efter vores skøn findes nødvendigt.

Maskin leverancer
Installation af hardware m.v. kan foretages til fast pris eller efter regning j.fr. gældende timetakster for service, og kørsel m.v.
Ved specielle tilfælde (installationer, levering over eller under stueplan o.lign.) foretages installationen typisk efter regning.
Tilfældet hvor levering ikke kan foretages pga. manglende eller ikke ligefrem tilgængelighed (pallekørsel), vil forsendelsen blive leveret på dørtrin. Rich. Ebbesen er IKKE ansvarlig for om hvor udstyret/maskiner kan/skal placeres, dette påhviler alene på kundes eget ansvar. Rich. Ebbesen kan ikke garanterer for danske brugermanualer, dog vil der som alternativ være på engelsk eller tysk.

Betaling
Vore betalingsbetingelser på forbrugsmaterialer m.v. er normalt 8 dage fra fakturadato.
Betalingsbetingelserne på maskiner og andet EDB udstyr er netto kontant fra fakturadato.
Skaffevarer og herunder maskiner er altid netto kontant ved ordreafgivelse.
Ved gentagende uregelmæssige betalinger samt i øvrigt efter nærmere vurdering kan vi dog vælge at ændre betalingsformen til “Efterkrav”.

Overskridelse af betalingsfristen
Ved forsinket betaling har fordringshaver ret til uden fremsendelse af rykkerskrivelse at kræve et fast kompensationsbeløb på 310 kr. til dækning af inddrivelsesomkostninger, uden at det påvirker vores eventuelle øvrige betalingskrav, og der vil i alle tilfælde tillægges et rykkergebyr på kr. 100, pr afsendt rykker.
Ved overskridelse af den på fakturaen påførte betalingsdato tillægges automatisk 8.05% af saldoen pr. påbegyndt måned.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145155

Ejendomsforbehold
Rich Ebbesen ApS forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil disse er fuldt betalt.
For uafhentede køb heriblandt maskiner, større mængde forbrugsvarer vil der blive faktureret pladsleje pr m2 fortiden kr. 1000 kr/md.
I tilfælde af mangel på forfalden leje eller anden faktura vil der ligeledes blive taget pant i maskinerne.

Erstatning
Rich. Ebbesen ApS kan ikke gøres ansvarlig for evt. driftstab m.v. som følge af svigtende leverancer, fejlleverancer eller som følge af driftsmæssige problemer på hardware, software og lignende.
Reklamationsfristen på nye maskiner er 6 måneder og på brugte 3 måneder. Ved senere og godkendt tilbagelevering af forbrugsvarer og i ubrudt emballage, vil der blive refunderet et maksimalt beløb svarende til 10% af købsprisen.

Garanti og reklamation

Garanti og reklamationsrets perioden nye maskiner 6 måneder og brugte 3 måneder.
Fabriksgarantien omfatter reservedele, men ikke forbrug af faktuelle timer, dette bliver faktureret efter på tidens gældende takts.
Der kan undtagelsesvis fraviges fra ovenstående, og kun i henhold til skriftlig aftale.
Der må ALDRIG selv -forsøges -udbedres fejl elle mangler på maskiner og udstyr, som stadig er under garanti.
Teknikere herunder el/teknik/mekanik eller specialist skal altid være af Rich. Ebbesen godkendte.
Garanti eller reklamationsret vil bortfalde øjeblikkelig ved kendskab til fremmedarbejde på/i garanti-periodepålagte maskiner og-eller udstyr.

Returnering af varer
Varer modtages ikke retur uden forudgående aftale.
Ved evt. returnering forudsættes at varen leveres tilbage 100% intakt og i ubeskadiget emballage.
Returneringen foregår på købers ansvar og for købers regning.

“Skaffevarer” kan ikke returneres!.
Dette gælder naturligvis ikke såfremt varen er fejl leveret eller fejlbehæftet.

I særlige tilfælde kan der fremsendes varer med returret – til besigtigelse/på prøve 8 dage.
Sådanne fremsendelser faktureres normalt og krediteres når/hvis varen returneres hertil – for os uden omkostninger, i ubeskadiget stand samt i original emballage.

Rich. Ebbesen den. 31-1-2015