Historie

Histrorien 1912- 2015

Firmaets grundlægger, Richard Ebbesen, blev født i København i 1888. Som 14-årig kom Richard i lære hos smedemester Hamre, der havde værksted på hjørnet af Møntergade og Gl. Mønt i det centrale København. I det område lå på det tidspunkt alle bogtrykkerier, bogbinderier og æskefabrikker. Det var Hamre’s kunder og det blev Richard opgaver at holde deres maskiner ved lige samt opstille nye maskiner. Som ung svend blev Richard ansat hos I.G.A. Eickhoff på Vesterbrogade 97. Eickhoff byggede trykkeri- og bogbinderimaskiner.

Som ung mand tog Richard derefter “på valsen”. I tiden 1910 – 1912 arbejdede han hos den velkendte fabrik Martini Buchbindereimaschinenfabrik i Frauenfeld – Schweiz. Her dygtiggjorde han sig blandt andet med reparation og montage af Garnheftemaskiner.

Hjemkommet til Danmark i 1912 startede Richard Ebbesen derefter som selvstændig montør. Den officielle etableringsdato var den 6. juli 1912, og firmaets speciale var vedligehold og reparation af bogbinderi- og kartonnagemaskiner. I starten med base på privatadressen på Tranevej, Nørrebro, København NV. Den første kunde var Marius Andersen’s Bogbinderi.

bogbinderisal
Bogbinderisal fra "de gode gamle dage"

Efter nogen tid oprettedes værksted i en kælderbutik i Søllerødgade ved Nørrebros Runddel. Nu kunne Rich. Ebbesen endvidere udføre opstilling og service for den daværende Martini forhandler, firmaet Armin Krahe’s Eftf. ved Ferdinand Stege.

Ca. år 1918 blev det atter tid til forandring. Værkstedet flyttede til Gråbrødretorv 6 i det indre København K, der var centrum i den voksende kundekreds. Her udvidedes virksomheden med flere montører, lærlinge og maskinarbejdere. Man begyndte en egenproduktion af mindre maskiner som f.eks. stansemaskinerne Dan I, II & III for hulstansning med variabel afstand for fodkraft.

default

I 1946, efter krigen, var Aage R. Ebbesen udstationeret hos Martini Buchbindereimaschinenfabrik i  Frauenfeld – Felzen i Schweiz. Under dette besøg lærte han yderligere at opbygge, montere og justere fabrikkens specielle Garnheftemaskiner.

Efter hjemkomsten var Aage R. Ebbesen, som medarbejder i faderens firma, servicemontør for Martini i Skandinavien. Han opstillede, vedligeholdte og instruerede, og stod endvidere for fabrikkens garanti.

Aage R. Ebbesen blev fra ca. 1950 medinteressent i virksomheden, og fra 1950 fik Rich. Ebbesen flere forhandlinger for udenlandske leverandører for maskiner, komponenter og forbrugsvarer.
I 1960 afgik Richard Ebbesen ved døden, men Aage R. Ebbesen fortsatte nu som eneste leder og hovedinteressent med Richard Ebbesens enke, Anna Mathilde Ebbesen, som medinteressent. Efter 1960 udvidedes import og handel betydeligt og man måtte som nødhjælp leje ekstra lokaler til lager, så man til sidst havde maskiner stående 7 forskellige steder. Man havde med tiden overtaget såvel lager samt lokaler fra andre firmaer der var lukket.

photo

I 1964 købte Aage R. Ebbesen ejendommen ”matr. no. 11 cm” Trekronergade 15 – 17, i Valby. Her samlede man nu hele virksomheden der omdannedes til ApS. Her flyttede man ind på firmaets 52 års grundlæggelsesdag, den 6. juli 1964. Den Patricieragtige domicil ejendom har derefter udgjort en del af firmaets profil.

Den 13. maj 1974 startede Johnna Anita Ebbesen, datter af Aage Ebbesen, som teknisk assistent og merkonom, med arbejdsfelter som ekspedition og administration. Ansættelsen fortsatte, dog med afbrydelser af rejser og arbejde i Australien og Canada.

I 2001 ansættes Johnna Ebbesen’s mand, Henrik Andreasen, som værksteds- og serviceleder samt arbejde med kundebetjening og salg.

Med udgangen af 2004 overtog Johnna Ebbesen selskabet ved generationsskifte.

Adskillige mennesker har haft hele deres arbejdsliv hos “Rich. Ebbesen” og mange andre har været ansat i firmaet i lange perioder.

Knapt 103 år efter det hele startede skifter det gamle familieejede firma ejer, og dermed et stærkt generationsskifte er sket.  Thomas Svart er den nye ejer, og skal bære de stolte traditioner videre, i den gode ånd som Rich. Ebbesen er kendt for. Knowhow vil stadig være Rich. Ebbesens varemærke.


Thomas Svart skriver under på nogle af aftalerne i forbindelse med købet