Optimizing every area of your business!

Hjælper med til at opretholde likviditeten Leasing er skånsom over for egenkapitalen og styrker kreditværdigheden i forhold til egen bank, for effektivt it-udstyr har sin pris. Det koster likviditet og mange forhandlinger om banklån eller leverandørkreditter. Leasing derimod forringer ikke din kreditmargen hos finansielle tjenesteydere og belaster heller ikke din regnskabsbalance. Udstyret forbliver jo leasingselskabets ejendom. Det betyder - i modsætning til hvad der gælder ved køb - at forholdet egenkapital/balancesum og egenkapital/aktiver ikke forringes. Samlet betyder det: Du har adgang til den mest moderne teknologi, samtidig med at du forbedrer din kreditværdighed og nøgletallene i dit regnskab og dermed din virksomheds rating.